M.S – Dr Dang Thi Nhu Quynh

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh

M.S – Doctor Dang Thi Nhu Quynh

*Master of Ophthalmology.
*Head of Surgery Department

Educational & Training process

  • 2005:  Graduated from Hanoi Medical University

International and domestic certificates

  • Certificate for the course completion in Basic Phaco Surgery.
  • Certificate in Lasik surgery on NIDEK.
  • Certificate for the course completion in RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik surgical technologies on VISUMAX (CarlZeiss)

Working process

  • 2006-2010 : Vice Head of Surgery Department in Eye Hospital Saigon – Hanoi
  • 2011-present: Vice Head of Ocular Fundus Department in International Eye Hospital DND.
    Head of Surgery Department in International Eye Hospital DND.

_________
📌BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND – HẢI DƯƠNG International Eye Hospital
📞 Hotline: 0899.034.034
🏨 Địa chỉ: Số 250 Trường Chinh, P. Tân Bình, TP. Hải Dương.
🌐 http://haiduong.matquocte.vn
🔷 Hệ thống Y tế quốc tế DND Hải Dương bao gồm:
🔸 Bệnh viện mắt quốc tế DND Hải Dương
🔸 Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng quốc tế DND Hải Dương. FB.com/TaimuihongDND
🔸 Phòng Khám Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt quốc tế DND Hải Dương. FB.com/104803845213453
🔸 Phòng khám Nhi khoa quốc tế DND. FB.com/nhikhoadnd