Thạc sĩ bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh

Bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh

☀ Thạc sĩ chuyên ngành nhãn khoa

Quá trình đào tạo:

  •  Năm 2005: Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.
  •  Chứng nhận tham gia khóa đào tạo phẫu thuật Phaco cơ bản.

Quá trình công tác

  • Năm 2006-2010 : Phó trưởng khoa phẫu thuật Bệnh viện mắt Sài Gòn-Hà Nội.
  • Năm 2011-2016: Phó trưởng khoa Đáy mắt bệnh viện mắt Quốc Tế DND
    Trưởng khoa Phẫu thuật – Bệnh viện mắt quốc tế DND
  • Năm 2016 – nay: Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng khoa Phẫu thuật – Bệnh viện mắt Quốc Tế DND

Bằng cấp Chứng chỉ khác:

  • Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK
  • Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik trên hệ thống máy VISUMAX (CarlZeiss)

_________
📌BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND – HẢI DƯƠNG International Eye Hospital
📞 Hotline: 0899.034.034
🏨 Địa chỉ: Số 250 Trường Chinh, P. Tân Bình, TP. Hải Dương.
🌐 http://haiduong.matquocte.vn
🔷 Hệ thống Y tế quốc tế DND Hải Dương bao gồm:
🔸 Bệnh viện mắt quốc tế DND Hải Dương
🔸 Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng quốc tế DND Hải Dương. FB.com/TaimuihongDND
🔸 Phòng Khám Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt quốc tế DND Hải Dương. FB.com/104803845213453
🔸 Phòng khám Nhi khoa quốc tế DND. FB.com/nhikhoadnd