• Tiếng Việt
  • English
 • Hotline:0899.034.034

 • Congenital Cataract

   

  1. Đục Thủy tinh thể bẩm sinh

  Đục Thủy tinh thể bẩm sinh gặp ở trẻ sơ sinh bình thường và ở trẻ sơ sinh có bệnh lý

  a) Đục thủy tinh thể bẩm sinh ở trẻ sơ sinh bình thường

  Nguyên nhân đục thủy tinh thể ở trẻ sơ sinh bình thường là do di truyền (thường mang tính trội), Vô căn và kèm theo các bất thường ở mắt:

  • Tổn lưu dịch kính nguyên thủy (PHPV)
  • Tật không mống mắt
  • Tật khuyết mống mắt
  • Nhãn cầu nhỏ
  • Mắt bò

  Các hình thái của đục thủy tinh thể ở trẻ sơ sinh bình thường

   – Đục thủy tinh thể dạng đường khớp: thường di truyền gắn với nhiễm sắc thể X. Đục theo đường khớp chữ Y

  – Đục thủy tinh thể dạng chấm tiêu điểm:

  • Chấm màu xanh đục ở vỏ
  • Thường gặp và vô hại
  • Thường kèm theo các dạng đục khác

  b) Đục thủy tinh thể bẩm sinh ở trẻ sơ sinh có bệnh lý

  Nguyên nhân của đục thủy tinh thể ở trẻ sơ sinh có bệnh lý thường do 2 yếu tố:

  • Nhiễm khuẩn trong tử cung: Rubella, Toxoplasmosis, Cytomegalovirus, Varicella
  • Rối loạn chuyển hóa: Galactosaemia, Hypoglycaemia, Hypocalcaemia, Hội chứng Lowe

  2. Các dạng đục Thủy tinh thể bẩm sinh

  • Đục thủy tinh thể dạng đường khớp
  • Đục thủy tinh thể dạng chấm tiêu điểm
  • Đục thủy tinh thể cực trước
  • Đục thủy tinh thể cực sau
  • Đục thủy tinh thể tinh hính vành (trên nhân)
  • Đục thủy tinh thể hình nan hoa
  • Đục thủy tinh thể dạng phiến
  • Đục thủy tinh thể dạng bụi trung tâm

  Đội ngũ Bác sỹ

          ©Copyright 2021 International Eye Hospital Hai Duong | All right reserved. Address: 250 Trường Chinh, Tân Bình, TP.Hải Dương

  show hide
  go top

  0899.034.034