Tiến sĩ – Bác Sĩ Trương Tuyết Trinh

Tiến sĩ - Bác Sĩ Trương Tuyết Trinh

Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.

Quá trình công tác

  • 1971-1982 : Bác sĩ viện mắt TW.
  • 1982-1986 : Nghiên cứu sinh tại Liên Xô.
  • 1988-2005 : Bác sĩ, Phó trưởng khoa Glocom Bệnh viện mắt TW.
  • 2011-nay : Bác sĩ tại bệnh viện mắt Quốc Tế DND.

Danh hiệu

  • 1997: Đươc Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

_________
📌BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND – HẢI DƯƠNG International Eye Hospital
📞 Hotline: 0899.034.034
🏨 Địa chỉ: Số 250 Trường Chinh, P. Tân Bình, TP. Hải Dương.
🌐 http://haiduong.matquocte.vn
🔷 Hệ thống Y tế quốc tế DND Hải Dương bao gồm:
🔸 Bệnh viện mắt quốc tế DND Hải Dương
🔸 Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng quốc tế DND Hải Dương. FB.com/TaimuihongDND
🔸 Phòng Khám Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt quốc tế DND Hải Dương. FB.com/104803845213453
🔸 Phòng khám Nhi khoa quốc tế DND. FB.com/nhikhoadnd