Thạc sĩ – Bác sĩ Phạm Thị Hằng

Bác sĩ Phạm Thị Hằng

Thạc sĩ chuyên khoa mắt.

Quá trình đạo tạo:

  • Năm 2005: Tốt nghiệp ĐH Y khoa Thái Nguyên
  • Năm 2006-2010: Phó trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Sài Gòn – Hà Nội.

Bằng cấp, chứng chỉ đạt được

  • Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK.
  • Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik trên hệ  thống máy VISUMAX (CarlZeiss).

Quá trình công tác: 

  • Năm 2010-2016: Phó trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND. 
  • Năm 2017-nay: Trưởng khoa khúc xạ – Lasik, Bệnh viện mắt Quốc Tế DND.

_________
📌BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND – HẢI DƯƠNG International Eye Hospital
📞 Hotline: 0899.034.034
🏨 Địa chỉ: Số 250 Trường Chinh, P. Tân Bình, TP. Hải Dương.
🌐 http://haiduong.matquocte.vn
🔷 Hệ thống Y tế quốc tế DND Hải Dương bao gồm:
🔸 Bệnh viện mắt quốc tế DND Hải Dương
🔸 Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng quốc tế DND Hải Dương. FB.com/TaimuihongDND
🔸 Phòng Khám Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt quốc tế DND Hải Dương. FB.com/104803845213453
🔸 Phòng khám Nhi khoa quốc tế DND. FB.com/nhikhoadnd