Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng

Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng

GIÁM ĐỐC bệnh viện Mắt quốc tế DND.

Quá trình đào tạo

 • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Mắt cấp II.
 • Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội.
 •  Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ.

Các chứng chỉ trong nước, ngoài nước

 •  Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ của LADARVISION™ EXCIMER LASER WORKSTATION/
 •  Chứng nhận của bộ Y Tế – Thái Lan hoàn thành khóa đào tạo nhũ tương hóa Phaco.
 •  Chứng nhận của bộ Y Tế – Thái Lan khóa học Phaco.
 •  Chứng nhận của bộ Y Tế Giải phẫu thủy tinh thể.
 •  Chứng nhận tham dự khóa học phẫu thuật khúc xạ. Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK
 •  Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ về phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik

Quá trình công tác

 •  Từ năm 1999, là phẫu thuật viên Phaco , đã phẫu thuật gần 55.000 mắt đục thủy tinh thể, phẫu thuật khúc xạ
  gần 45.000 mắt bằng ReLex SMILE, Femto-Lasik, SmartSurfACE, Lasik…
 •  Năm 2006-2010 : Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa mắt Sài Gòn – Hà Nội.
 •  Năm 2010-nay : Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa mắt Quốc Tế DND

_________
📌BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND – HẢI DƯƠNG International Eye Hospital
📞 Hotline: 0899.034.034
🏨 Địa chỉ: Số 250 Trường Chinh, P. Tân Bình, TP. Hải Dương.
🌐 http://haiduong.matquocte.vn
🔷 Hệ thống Y tế quốc tế DND Hải Dương bao gồm:
🔸 Bệnh viện mắt quốc tế DND Hải Dương
🔸 Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng quốc tế DND Hải Dương. FB.com/TaimuihongDND
🔸 Phòng Khám Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt quốc tế DND Hải Dương. FB.com/104803845213453
🔸 Phòng khám Nhi khoa quốc tế DND. FB.com/nhikhoadnd